Zasedání Rady

První zasedání Rady NCK MATCA se konalo dne 30.05.2018. Na tomto úvodním setkání se členové správní Rady mohli navzájem poznat a seznámit se s Národním centrem kompetence – MATCA.

30. 5. 2018
SDÍLET:

První zasedání Rady NCK MATCA se konalo dne 30.05.2018. Na tomto úvodním setkání se členové správní Rady mohli navzájem poznat a seznámit se s Národním centrem kompetence – MATCA. 

Schůze začala představením všech členů Rady. Následovala prezentace základní struktury projektu NCK MACTA spolu se Závaznými parametry. Poté, co Rada schválila návrh projektu NCK MATCA, byla projednána kritéria pro hodnocení dílčích projektů. Rada přijala návrh na rozšíření těchto kritérií.

Po projednání harmonogramu zasedání Rady, bylo dohodnuto, že se zasedání budou konat čtyřikrát ročně.