Laserové technologie

Laserové technologie umožňují kromě charakterizace nebo povlakování také úpravu funkčních vlastností povrchů bez nanášení dalšího materiálu.

Povrchové úpravy

Laser Shock Peening

Laser Shock Peening (LSP) nebo laserové vyklepávání je proces, který využívá nanosekundových laserových pulsů s vysokou energií k vytvoření tlakových zbytkových napětí v materiálu zasahujících do hloubky až 1,5 mm. Více >>

Tuto technologii můžeme zajistit.

Mikroobrábění

Technologie laserového mikroobrábění využívá laserového svazku, který je fokusován na malou plochu obráběného materiálu, materiál se zahřívá na vysokou teplotu až dochází k jeho odpařování. Více >>

Tuto technologii můžeme zajistit.

Povlakování pomocí laseru

Pulsní laserová depozice

Pulsní laserová depozice (PLD) je metoda pro vytváření anorganických a v omezené míře a při menších modifikacích také organických tenkých vrstev z materiálů se složitým prvkovým složením. Ve své základní podobě byla poprvé tato metoda publikována v roce 1965. Více >>

Dostupné v rámci NCK MATCA:
více než 5 zařízení