Superpočítače

Klastr Goliáš

Klastr Goliáš používá dávkový systém HTCondor pro rozdělování úloh na jednotlive výpočetní servery. HTCondor servery přijímají úlohy od lokálních i gridových uživatelů a rozdělují je na pracovní uzly. Pracovní uzly jsou děleny podle typu hardware do subklastrů: MinisLiliumMahagonMikanMagicAplexMalvaIb a Ibis. Více >>

Klastr LUNA

Klastr LUNA určený převážně pro uživatele FZÚ ze Sekce fyziky pevných látek je zapojený do národního gridového prostředí Metacentrum. Na počátku roku 2021 poskytoval 2048 výpočetnícj jader AMD ve 32 serverech s celkovou kapacitou 16 TB RAM. Uživatelé FZÚ mají k dispozici prioritní frontu úloh v dávkovém systému PBSPro, který plánuje úlohy na všechny klastry v Metacentru. Pokud nejsou dočasně některé servery plně obsazené, mohou se na nich spouštět i kratší úlohy jiných uživatelů Metacentra. Lokální diskové pole poskytuje 100 TB pro rychlé sdílení spouborů mezi servery, zálohovaný prostor pro domovské adresáře je k dispozici na vzdáleném serveru CESNET. V případe potřeby jiného operačního systému pro úlohy je stejně jako na ostatních klastrech VS k dispozici Singularity pro virtualizaci. Mnoho aplikací je dostupných na sdíleném souborovém systému AFS a nověji též na CVMFS.

Klastr Koios

Klastr Koios pro skupinu CEICO (Central European Institute for Cosmology and Fundamental Physics) sestává z 30 výkonných serverů propojených nízkolatenční sítí s vysokou propustností Infiniband EDR (100Gb/s) a zálohovaného sdíleného úložiště o kapacitě 100TB. Výpočetní kapacitu 960 CPU jader dopňuje 14336 GPU jader, uživatelé mohou využít až 11 TB RAM. Systém podporuje dávkové i interaktivní úlohy, přístup z příkazové řádky i grafické uživatelské prostředí. Rozdělení úloh na servery provádí dávkový systém Slurm. Pro uživatele je předpřipraveno vývojové prostředí obsahující nejnovější nástroje z rodin kompilátorů GNU gcc a Intel, interaktivní nástroj Wolfram Mathematica a nástroje pro interaktivní práci s daty nejen v jazyce Python Jupyter Hub/Notebook. Modularita a přenositelnost kódu je zajištěna kontejnery Singularity a frameworkem pro build vědeckých nástrojů EasyBuild.