Proč

Rychlost výroby je jednou z hlavních výhod aditivního tisku. Je ideální v případech, kdy se z důvodu malého počtu výrobků nevyplatí konvenční výrobní proces. 3D tiskem je možno vyrobit složité tvary nedosažitelné pomocí běžných technologií. Komplexní tvary výrobku pak dokáží snížit počet součástek potřebných ke stejné funkci. Díly jsou také šetrné k přírodě – optimalizované využití materiálu je velkou devizou 3D tisku, protože snižuje jeho množství při zachování kvality konečného výtisku.

Jak

Členové konsorcia MATCA disponují řadou aditivních technologií pro výrobu plastů i kovů. Zároveň mají dlouholeté zkušenosti se zakázkovým 3D tiskem pro partnery z nejrůznějších odvětví. Dokážou se tak vypořádat i s těmi nejnáročnějšími poptávkami.

Co

Disponujeme širokým portfoliem technologií a tiskneme z různých druhů materiálů při rozumné časové i finanční nabídce. Chceme rozvíjet toto odvětví jak v rámci konsorcia tak i mimo něj a nebojíme se komplexních řešení jakéhokoli problému.


Příklad: Modely a demonstrátory

Rozložení sil v ose

Průmyslový partner požádal o model ukazující rozložení sil v ose kolmé na působení síly otočné části nové technologie. Tento demonstrátor je nyní vystaven v prodejnách výrobce a pouzíván na veletrzích.

Vzorník

Barevné odlišení různých částí výrobku dokáže zprostředkovat výrobu vzorníků mnoha podob. Vzorníky se mohou aplikovat i pro výběr reliéfu konečného produktu. Produkt napravo byl vyroben pomocí stroje Stratasys J750.

Průhledný model torza

Pomocí technologie Material jetting můžeme dosáhnout jak barevného odlišení různých částí konečného výrobku, tak jeho zprůhlednění. Toho se dá využít při výrobě trojrozměrného modelu, jako například lidské torzo. Průhledné výrobky můžeme vyrobit i pomocí technologií DLP a FDM.

Máte dotaz?

Možnosti zakázkového 3D tisku dostupného v NCK MATCA jsou příliš široké na to, aby tu mohly být všechny shrnuty. Pokud vás napadají otázky stran konkrétní aplikace, neváhejte se nám ozvat.


Související technologie

Selective Laser Melting

Selektivní tavení laserem je výrobní technika, která může tisknout kovové části. Laser se používá k roztavení kovového prášku v místech po sobě jdoucích vrstev. Jakmile dojde k osvícení dané plochy, klesne stavěcí platforma o tloušťku jedné stavební vrstvy níže. Pak se nanese další vrstva materiálu a celý proces se opakuje až do vytištění daného výrobku.

Stroje v konsorciu: TruPrint 1000, SLM 280HL, EOS M290

Material jetting

Tryskání materiálu je jednou z nejrychlejších a nejpřesnějších technologií 3D tisku. Části se zde vytvářejí pomocí kapalných fotopolymerních kapiček, které jsou vytvrzovány pomocí UV lampy. Tiskárna současně tryská pryskyřici z mnoha tiskových hlav najednou, pak dojde k vytvrzení a celý proces je opakuje vrstvu po vrstvě, až do vytvoření hotového výrobku.

Stroje v konsorciu:
Stratasys Objet 500 Connex1
Stratasys Objet J750

Multi jet fusion

Tisk spočívá v nanášení lepidla (vazebného činidla) na plastový prášek. Tím sníží jeho teplotu tání. Po aplikaci infračerveného záření se granulát právě v těchto místech speče. Výsadou této technologie je rychlost produkce částí s vysokou pevností. Ty mohou být, narozdíl od produktů jiných plastových technologií, použity jako funkční mechanické díly.

Stroje v konsorciu:
HP Jet Fusion 3D 4200

Související služby

Topologická optimalizace

Topologická optimalizace umožňuje efektivnější využití materiálu při mechanické zátěži a jeho použití pouze tam, kde je opravdu potřeba.

Rychlé prototypování

Potřebujete si vyzkoušet díl, který máte zatím pouze na papíře? S rychlým prototypováním můžete svůj díl držet v ruce ještě dnes.

Schematické obrázky 3D tiskových technologií jsou použity se svolením prof. Steffena Rittera.