Proč

Rychlost výroby je jednou z hlavních výhod aditivního tisku. Je ideální v případech, kdy se z důvodu malého počtu výrobků nevyplatí konvenční výrobní proces. 3D tiskem je možno vyrobit složité tvary nedosažitelné pomocí běžných technologií. Komplexní tvary výrobku pak dokáží snížit počet součástek potřebných ke stejné funkci. Díly jsou také šetrné k přírodě – optimalizované využití materiálu je velkou devizou 3D tisku, protože snižuje jeho množství při zachování kvality konečného výtisku.

Jak

Členové konsorcia MATCA disponují řadou aditivních technologií pro výrobu plastů i kovů. Zároveň mají dlouholeté zkušenosti se zakázkovým 3D tiskem pro partnery z nejrůznějších odvětví. Dokážou se tak vypořádat i s těmi nejnáročnějšími poptávkami.

Co

Disponujeme širokým portfoliem technologií a tiskneme z různých druhů materiálů při rozumné časové i finanční nabídce. Chceme rozvíjet toto odvětví jak v rámci konsorcia, tak i mimo něj a nebojíme se komplexních řešení jakéhokoli problému.


Příklad: Modely a demonstrátory

Rozložení sil v ose

Průmyslový partner požádal o model ukazující rozložení sil v ose kolmé na působení síly otočné části nové technologie. Tento demonstrátor je nyní vystaven v prodejnách výrobce a používán na veletrzích.

Vzorník

Barevné odlišení různých částí výrobku dokáže zprostředkovat výrobu vzorníků mnoha podob. Vzorníky se mohou aplikovat i pro výběr reliéfu konečného produktu. Produkt napravo byl vyroben pomocí stroje Stratasys J750.

Průhledný model torza

Pomocí technologie Material Jetting můžeme dosáhnout jak barevného odlišení různých částí konečného výrobku, tak jeho zprůhlednění. Toho se dá využít při výrobě trojrozměrného modelu, jako například lidské torzo. Průhledné výrobky můžeme vyrobit i pomocí technologií DLP a FDM.

Máte dotaz?

Možnosti zakázkového 3D tisku dostupného v NCK MATCA jsou příliš široké na to, aby tu mohly být všechny shrnuty. Pokud vás napadají otázky stran konkrétní aplikace, neváhejte se nám ozvat.


Související technologie

Selective Laser Melting (SLM)

Selektivní tavení laserem je výrobní technika podobná technologii SLS, která se zaměřuje na kovové materiály ve formě prášku. Laser se používá k přímému roztavení kovového prášku v místech definovaných tvarem dané vrstvy vyráběné součásti. Jakmile dojde k dokončení vrstvy, klesne stavěcí platforma o tloušťku jedné stavební vrstvy níže a nanese se další vrstva materiálu a celý proces se opakuje až do dokončení celé součásti. Více >>

Stroje v konsorciu: TruPrint 1000, SLM 280HL, EOS M290

Material Jetting (MJ)

Tryskání materiálu je jednou z nejrychlejších a nejpřesnějších technologií 3D tisku. Části se zde vytvářejí pomocí nanášení kapiček fotopolymeru, které jsou vzápětí vytvrzovány pomocí zdroje UV záření. Tiskárna může současně nanášet materiál z několika tiskových hlav, což umožňuje tisk více barev nebo více materiálů najednou. Celý proces se opakuje vrstvu po vrstvě až do vytvoření celé součásti. Více >>

Stroje v konsorciu:
Stratasys Objet 500 Connex1
Stratasys Objet J750

Multi Jet Fusion (MJF)

Tisk spočívá v nanášení lepidla (vazebného činidla) na plastový prášek v místech definovaných tvarem dané vrstvy vyráběné součásti. Činidlo napomáhá absorpci infračerveného záření, po jehož působení se prášek právě v těchto místech speče. Výsadou této technologie je rychlost produkce částí s vysokou pevností. Ty mohou být, na rozdíl od produktů jiných plastových technologií 3D tisku, použity jako funkční mechanické díly. Více >>

Stroje v konsorciu:
HP Jet Fusion 3D 4200

Související služby

Topologická optimalizace

Topologická optimalizace umožňuje efektivnější využití materiálu při mechanické zátěži a jeho použití pouze tam, kde je opravdu potřeba.

Rychlé prototypování

Potřebujete si vyzkoušet díl, který máte zatím pouze na papíře? S rychlým prototypováním můžete svůj díl držet v ruce ještě dnes.

Schematické obrázky 3D tiskových technologií jsou použity se svolením prof. Steffena Rittera.