Povrchové úpravy

Povrchové úpravy výrazně posouvají mechanické, korozní, tepelné a další užitné vlastnosti výrobku změnou jejich povrchu či nanesením vhodného povlaku.

Plazmatické povlakování

Hybridní vodou stabilizovaný plazmový nástřik

Hybridní vodou stabilizovaný plazmový nástřik (WSP-H z anglického Hybrid Water Stabilized Plasma spraying) je nová hybridní technologie využívající plazmového hořáku, který kombinuje výhody klasického DC plynem stabilizovaného obloukového hořáku s unikátně navrženým vodním kanálem. Více >>

Dostupné v rámci NCK MATCA:
WSP-H 500

Dutá katoda

Depoziční systém duté katody je založen na odprašování duté katody v reaktivní atmosféře pracovního plynu. Dutá katoda poskytuje vysoký stupeň ionizace a z tohoto důvodu dochází nejen k intenzivnímu odprašování katody, ale také k ionizaci reaktivního plynu a následnému zlepšení vlastností deponované vrstvy díky zvýšenému bombardu substrátu. Více >>

Dostupné v rámci NCK MATCA:
více než 5 zařízení

Pulsní laserová depozice

Pulsní laserová depozice (PLD) je metoda pro vytváření anorganických a v omezené míře a při menších modifikacích také organických tenkých vrstev z materiálů se složitým prvkovým složením. Ve své základní podobě byla poprvé tato metoda publikována v roce 1965. Více >>

Dostupné v rámci NCK MATCA:
více než 5 zařízení

Magnetronové naprašování

Magnetronové naprašování (MS z anglického magnetron sputtering) je depoziční metoda využívající terče z vodivého materiálu, který je umístěn do vakuové komory a je na něj přivedeno vysoké záporné napětí. Do komory je přiveden pracovní plyn (většinou inertní – například argon) a tlak v komoře se udržuje od desítek do jednotek pascalů. Více >>

Dostupné v rámci NCK MATCA:
více než 5 zařízení

Povrchové úpravy pomocí laseru

Laser Shock Peening

Laser Shock Peening (LSP) nebo laserové vyklepávání je proces, který využívá nanosekundových laserových pulsů s vysokou energií k vytvoření tlakových zbytkových napětí v materiálu zasahujících do hloubky až 1,5 mm. Více >>

Tuto technologii můžeme zajistit.

Mikroobrábění

Technologie laserového mikroobrábění využívá laserového svazku, který je fokusován na malou plochu obráběného materiálu, materiál se zahřívá na vysokou teplotu až dochází k jeho odpařování. Více >>

Tuto technologii můžeme zajistit.