NCK MATCA disponuje pestrým technologickým vybavením, jehož možnosti dokáže díky špičkovým odborníkům nejen beze zbytku využít v praxi, ale i dále posouvat. Kromě komerčně dostupných zařízení je zde k dispozici i unikátní infrastruktura, která na světě nemá obdoby.

3D tisk

3D tisk neboli aditivní technologie umožňuje rychlou výrobu tvarově složitých dílů z plastů, kovů či dalších materiálů.

Plazmatické technologie

Plazmatické technologie nabízí celou řadu aplikací od povlakování pestrou škálou materiálů , přes zpracování odpadu až po využití v medicíně.

Laserové technologie

Laserové technologie umožňují kromě charakterizace nebo povlakování také úpravu funkčních vlastností povrchů bez nanášení dalšího materiálu.

Analytické metody

Analytické metody umožňují měřit různé chemické a fyzikální veličiny ovlivňující chování materiálu, kvalitu výroby či návrh výrobku.

Povrchové úpravy

Povrchové úpravy výrazně posouvají mechanické, korozní, tepelné a další užitné vlastnosti výrobku změnou jejich povrchu či nanesením vhodného povlaku.

Numerické simulace

Numerické simulace dovolují virtuální testování budoucího výrobku a optimalizaci jeho vlastností či eliminaci selhání.