Postavení Rady v NCK MATCA

Role Rady

Devítičlenná Rada je hlavním řídícím orgánem Centra. Řídí celkové směřování NCK MATCA zejména tím, že schvaluje realizované dílčí projekty a dohlíží na naplňování aktivit Centra. O dění v Centru je Rada informována nejméně čtyřikrát ročně na pravidelných zasedáních.

Složení Rady

Členy rady jsou zástupci akademické, soukromé i veřejné sféry zevnitř i vně konsorcia, včetně zástupců zahraničních. Všestranné posouzení projektů je zajištěno i díky tomu, že mezi členy rady jsou špičkoví odborníci na přírodní vědy, základní i aplikovaný výzkum, grantové projekty, vědecko-průmyslovou spolupráci či řízení podniků od malých firem po velké podniky.

Rada NCK MATCA 1 má následujících devět členů:

Ing. Alexandr Dejneka, Ph.D. (Předseda Rady)
prof. Ing. Helena Jelínková, DrSc.
prof. Ing. Ivan Hudec, Ph.D.
prof. RNDr. Mirko Černák, CSc.
Dr.rer.nat. Gunnar Suchaneck
Ing. Otakar Fojt, Ph.D.
Ing. Andrej Chrzanowski
Ing. Tomáš Fejt

Rada NCK MATCA 2 má následujících devět členů:

Ing. Alexandr Dejneka, Ph.D. (Předseda Rady)
prof. Ing. Helena Jelínková, DrSc.
prof. RNDr. Mirko Černák, CSc.
Dr.rer.nat. Gunnar Suchaneck
Ing. Andrej Chrzanowski
Ing. Tomáš Fejt
Prof. Pietro Galinetto
Mgr. Pavel Jovanovič

Nedávná zasedání

  • Říjnové zasedání Rady
    Generální manažer seznámil členy Rady s možnostmi 2. veřejné soutěže NCK a informoval o nových tématech, kterým se chce Centrum v budoucnosti také věnovat.
  • Červnové zasedání Rady
    Generální manažer představil členům Rady rozšířenou vizi působení Centra a jeho propagaci.
  • Březnové zasedání Rady
    První letošní zasedání Rady Centra se konalo 24.3.2021. Členové Rady byli seznámeni s plány na tento rok. Připravovalo se schválení nového projektu a nového člena konsorcia.