Hlavním cílem Národního centra kompetence MATCA (z angl. Materials, Advanced Technologies, Coatings and their Applications) je řešit technologické výzvy dnešní společnosti s pomocí nejnovějších znalostí a prostředků z akademické sféry. Za tímto účelem se v konsorciu NCK MATCA sdružilo jedenáct akademických a osm komerčních subjektů, jejichž společná iniciativa je podpořena Technologickou agenturou České republiky (TA ČR) v rámci programu Národní centra kompetence.