Poslání Centra

Hlavním cílem Národního centra kompetence MATCA (z angl. Materials, Advanced Technologies, Coatings and their Applications) je řešit technologické výzvy dnešní společnosti s pomocí nejnovějších znalostí a prostředků z akademické sféry. Za tímto účelem se v konsorciu NCK MATCA sdružilo jedenáct akademických a osm komerčních subjektů, jejichž společná iniciativa je podpořena Technologickou agenturou České republiky (TA ČR) v rámci programu Národní centra kompetence.

NCK MATCA odpovídá na společenskou a průmyslovou poptávku.
Společenská poptávka je řešena ve spolupráci průmyslových a akademických subjektů.

Centrum se zaměřuje na rozvoj tří strategických oblastí: aditivních, plazmatických a laserových technologií. K tomu přirozeně patří i rozvoj přidružených témat jako jsou materiálový výzkum, numerické simulace či digitalizace.

Kromě přenosu technologií a znalostí do praxe se NCK MATCA podílí i na vzdělávání, popularizaci, pořádání odborných konferencí a dalších aktivitách.

Struktura a způsob fungování

Struktura NCK MATCA

Řešení technologických problémů a vývoj inovací probíhá formou dílčích projektů v reakci na poptávku z průmyslu zevnitř i zvnějšku Centra. O tom, které téma bude rozvíjeno formou dílčího projektu, rozhoduje devítičlenná Rada, stejně tak, jako rozhoduje o celkovém směřování Centra.

Dílčí projekty mohou být realizovány pouze institucemi, které jsou členy konsorcia NCK MATCA, nicméně konečným uživatelem těchto výstupů může být i jakýkoli subjekt mimo Centrum. Řešení těchto projektů je finančně podpořeno TA ČR.

Za chod centra, koordinaci projektových témat a naplňování cílů centra zodpovídá Hlavní manažer, který také zprostředkovává komunikaci mezi členy i směrem k externím institucím.

Každý člen konsorcia má jednoho zástupce ve Valné hromadě. Ta má kromě kontrolní funkce také účel propojování jednotlivých institucí formou prezentací jejich dovedností i problémů, se kterými se potýkají.

Dostane se k dovednostem Centra i subjekt mimo konsorcium?

Ano, i podniky stojící mimo konsorcium mohou využít znalostí Centra a to hned třemi způsoby:

  1. Využití služeb NCK MATCA.
  2. Využití výstupů některého ze stávajících dílčích projektů.
  3. Formulace zadání, které bude řešeno v rámci dedikovaného dílčího projektu – kontaktujte nás.