Proč

Před uvedením každého nového výrobku na trh se nesmí přeskočit sekce prototypování. V této sekci se zpravidla vytváří mnoho předběžných výrobků, které potřebují mít podobnou geometrii a mnohdy i mechanické či chemické vlastnosti finálnímu produktu. Tato část přípravy finálního výrobku je mnohdy zdlouhavá a procesy v ní se opakují, i přestože přidaná hodnota se objeví pouze ve finálním prototypu. Toto však lze změnit.

Jak

Při prototypování nových výrobků se v rámci konsorcia scházejí zkušení designéři a 3D tiskaři. Ti spolupracují jak numericky, tak materiálově a tímto dokáží snížit drahocenný čas, který se jinak prototypováním stráví.

Co

Výroba prototypů a jejich následné testování probíhají v úzkém kontaktu a otevřené komunikaci se zákazníkem, což vede k časové i technologické optimalizaci konečného produktu.


Příklad: Forma modelu vahadla

Úvod problému

Průmyslový partner potřeboval optimalizovat těžiště jednoho ze svých dílů. Podmínkami byla vyrobitelnost užitím vstřikovací technologie a předem dané rozložení hmotnosti kolem středové osy.

Řešení problému

V závislosti na technologii určenou k výrobě vahadla ve vyšších objemech se navrhla geometrie formy. Prototyp této nové formy byl pak v řádech hodin vytisknut na 3D tiskárně. Po odzkoušení opakovatelnosti výroby vahadla i optimalizaci a dalšímu vytištění formy byla forma připravena pro nasazení ve výrobě.

Přínosy

Výroba formy 3D tiskem markantně snížila časovou prodlevu mezi designem a konečnou výrobou formy. To odlehčilo dodavatelskému řetězci a zvýšilo časovou konkurenceschopnost průmyslového partnera při dodávání nových dílů.

Máte dotaz?

Možnosti prototypovacích metod dostupných v NCK MATCA jsou příliš široké na to, aby tu mohly být všechny shrnuty. Pokud vás napadají otázky stran konkrétní aplikace, neváhejte se nám ozvat.


Související technologie

Direct Light Processing (DLP)

Technologie používá pro vytváření výrobku selektivní vytvrzování části fotopolymerní lázně za pomoci zdroje UV záření umístěného pod LCD displejem, který tvoří clonu osvěcovaného tvaru dané vrstvy. Toto vytvrzování probíhá vždy po vrstvách. Tento způsob tisku se používá pro velmi detailní návrhy s vysokou kvalitou povrchu a rozměrovou přesností, která je vyšší než u technologie FDM. Více >>

Stroje v konsorciu:
Prusa SL1

Fused Deposition Modelling (FDM)

Proces tisku je založený na nanášení jednotlivých vrstev nataveného termoplastu, který je do tiskové hlavy dodáván v podobě filamentu nebo granulátu. Po nanesení vrstvy nataveného plastu dochází k jeho rychlému vychladnutí a ztvrdnutí. Výsledná kvalita výrobků je dána kvalitou konstrukce tiskárny a odladěním tiskových parametrů pro daný termoplast a tiskový stroj. Více >>

Stroje v konsorciu:
Stratasys Fortus 450mc
Prusa i3 MK3s

Související služby

Topologická optimalizace

Topologická optimalizace umožňuje efektivnější využití materiálu při mechanické zátěži a jeho použití pouze tam, kde je opravdu potřeba.

Zakázkový 3D tisk

Omezuje vás konvenční výroba dlouhou dobou dodání nebo složitou geometrií? Ať už jde o plasty, kovy nebo kompozity, 3D tisk je tu pro vás.

Schematické obrázky 3D tiskových technologií jsou použity se svolením prof. Steffena Rittera.