Plazmatické technologie

Plazmatické technologie nabízí celou řadu aplikací od povlakování pestrou škálou materiálů, přes zpracování odpadu až po využití v medicíně.

Plazma v medicíně

Nízkoteplotní plazma

Díky schopnosti ničit bakterie, viry a plísně dokáže plazma pomoci i se záchranou lidských či zvířecích životů. Aby mohl celý proces fungovat, je využito patentované technologie, která na rozdíl od běžných forem plazmatu (oheň, slunce) vytváří plazma s teplotou pouhých 37 °C. Taková teplota nepoškodí lidskou ani zvířecí tkáň, ale cizorodé organismy zničí. Technologie je certifikovaná pro veterinární užití a certifikace pro lékařství probíhá. Více >>

Dostupné v rámci NCK MATCA:
PlazmaFor-M

Plazmatické zplyňování

Plazmatické zplyňování

Plazmatické zplyňování má významný potenciál ve zpracování specifických druhů odpadů. Odpad se vystaví teplotě, jaká panuje na povrchu Slunce. Tím dojde k jeho rozkladu na jednotlivé atomy a vzniká syntézní plyn a malé množství tuhého stabilizovaného materiálu. Mezi nejdůležitější druhy odpadu patří zejména nevyužité zbytky komunálního odpadu, nebezpečný odpad z nemocnic a chemicky nebezpečné odpady jako jsou barvy, hnojiva, ropné produkty, azbest a další. Více >>

Dostupné v rámci NCK MATCA:
PlasGas

Plazmatické povlakování

Hybridní vodou stabilizovaný plazmový nástřik

Hybridní vodou stabilizovaný plazmový nástřik (WSP-H z anglického Hybrid Water Stabilized Plasma spraying) je nová hybridní technologie využívající plazmového hořáku, který kombinuje výhody klasického DC plynem stabilizovaného obloukového hořáku s unikátně navrženým vodním kanálem. Více >>

Dostupné v rámci NCK MATCA:
WSP-H 500

Dutá katoda

Depoziční systém duté katody je založen na odprašování duté katody v reaktivní atmosféře pracovního plynu. Dutá katoda poskytuje vysoký stupeň ionizace a z tohoto důvodu dochází nejen k intenzivnímu odprašování katody, ale také k ionizaci reaktivního plynu a následnému zlepšení vlastností deponované vrstvy díky zvýšenému bombardu substrátu. Více >>

Dostupné v rámci NCK MATCA:
více než 5 zařízení

Pulsní laserová depozice

Pulsní laserová depozice (PLD) je metoda pro vytváření anorganických a v omezené míře a při menších modifikacích také organických tenkých vrstev z materiálů se složitým prvkovým složením. Ve své základní podobě byla poprvé tato metoda publikována v roce 1965. Více >>

Dostupné v rámci NCK MATCA:
více než 5 zařízení

Magnetronové naprašování

Magnetronové naprašování (MS z anglického magnetron sputtering) je depoziční metoda využívající terče z vodivého materiálu, který je umístěn do vakuové komory a je na něj přivedeno vysoké záporné napětí. Do komory je přiveden pracovní plyn (většinou inertní – například argon) a tlak v komoře se udržuje od desítek do jednotek pascalů. Více >>

Dostupné v rámci NCK MATCA:
více než 5 zařízení

Plazmatické úpravy povrchu

Plazmatická aktivace povrchu

Povrch materiálů hraje klíčovou roli pro mnoho aplikací a úprava jeho povrchových vlastností obvykle začíná aktivačním procesem. Při tomto kroku se vytváří reaktivní skupiny na povrchu materiálu, tyto skupiny slouží jako upevnění pro specifické skupiny vytvářené při následujícím kroku. Více >>

Dostupné v rámci NCK MATCA:
více než 5 zařízení