Nízkoteplotní plazma

Nízkoteplotní plazma (NTP) je částečně ionizovaný plyn, který se skládá z chemicky aktivních částic, reaktivních forem kyslíku a dusíku, UV fotonů, elektronů a iontů. Fyzikální plazma vzniká odtržením elektronů z elektronového obalu atomu plynu působením energie, například elektrickým výbojem, kdy dochází ke tvorbě excitovaných a ionizovaných částic za zachování celkové elektroneutrality plynu. Z hlediska teploty a energie se plazma dělí na vysokoteplotní a nízkoteplotní. U nízkoteplotního plazmatu (NTP) mají vysokou teplotu pouze elektrony, proto celková teplota plynu zůstává relativně nízká (méně než 40 °C). V posledních letech byly prokázány pozitivní účinky NTP v různých biomedicínských aplikacích od efektivní dekontaminace patogenních mikrobů, zlepšení hojení ran, až po potenciální protinádorový efekt.

Homogenní nízkoteplotní plazma (NTP) pro biologické aplikace je generováno pomocí porézního membránového systému s výkonem 100 W, který produkuje elektronovou energii 0,5 keV. Generátor NTP PlasmaFor-M představuje inovovanou konstrukci zdroje nízkoteplotního plazmatu na bázi atmosférického vzduchu, který umožňuje generaci mnohonásobně většího objemu generovaného plazmatu, a proto i vyšší efektivitu využití. Naše předchozí studie prokázaly nespecifický baktericidní efekt NTP již v průběhu jedné minuty expozice bez škodlivého účinku na intaktní kůži u potkanů. Ošetření NTP je bezkontaktní a bezbolestné.