Proč

Povrch materiálu hraje významnou roli v řadě technických aplikací. Jeho úpravou můžeme docílit zlepšení nejenom mechanických vlastností či korozních odolnosti, ale i dosažení speciálních či unikátních vlastností povrchu.

Jak

Díky kvalitnímu know-how a rozsáhlému experimentálnímu vybavení můžeme vyvíjet povrchové úpravy pro konkrétní aplikace.

Co

V rámci NCK MATCA se zabýváme povrchovými úpravami již od jejich návrhu, přes realizaci a testování až po stavbu povlakovacích aparatur.


Zakázkové povlakování

Ve spolupráci s našimi partnery v rámci konsorcia NCK MATCA se zabýváme povrchovými úpravami pro nejrůznější aplikace napříč všemi obory. Zvláštní důraz klademe na plazmatické a laserové technologie, jejichž vývoje se aktivně účastníme. Dle specifických požadavků či konkrétní aplikace navrhujeme a vytváříme povlaky speciálních či zcela unikátních vlastností, předúpravou povrchu či jeho aktivací vytváříme podmínky pro zajištění kvalitního výsledného povlaku.

Vývoj povlakovacích aparatur

Se zvyšujícími se požadavky na povrchové úpravy a vývojem povlaků speciálních vlastností jde ruku v ruce také vývoj povlakovacích aparatur. Nové metody povlakování velmi často vyžadují nová řešení konstrukce povlakovacích aparatur či aparatury zcela nové. V rámci NCK MATCA spolupracujeme s předními českými kapacitami a aktivně se podílíme právě na řešení nových aparatur, jejich testování a následné uvedení do výrobního procesu.

Charakterizace vrstev

Charakterizaci a analýzu vlastností povlaků a povrchových úprav nám umožňuje rozsáhlé experimentální vybavení. Vhodně zvolenými analytickými metodami zjišťujeme celou řadu vlastností povlaku, například jeho tvrdost, tribologické vlastnosti či tloušťku, ať už se jedná o celkovou tloušťku povlaku či u speciálních povlaků tloušťku dílčích vrstev. Vhodně zvolenou metodou lze také určit chemické složení samotného povlaku, aniž by měření bylo ovlivněno základním materiálem.

Máte dotaz?

Možnosti NCK MATCA v oblasti vývoje povlaků a výstavby aparatur jsou příliš široké na to, aby tu mohly být všechny shrnuty. Pokud vás napadají otázky stran konkrétní aplikace, neváhejte se nám ozvat.


Související technologie

Dutá katoda

Depoziční systém duté katody je založen na odprašování duté katody v reaktivní atmosféře pracovního plynu. Dutá katoda poskytuje vysoký stupeň ionizace a z tohoto důvodu dochází nejen k intenzivnímu odprašování katody, ale také k ionizaci reaktivního plynu a následnému zlepšení vlastností deponované vrstvy díky zvýšenému bombardu substrátu. Více >>

Dostupné v rámci NCK MATCA:
více než 5 zařízení

Laser Shock Peening

Laser Shock Peening (LSP) nebo laserové vyklepávání je proces, který využívá nanosekundových laserových pulsů s vysokou energií k vytvoření tlakových zbytkových napětí v materiálu zasahujících do hloubky až 1,5 mm. Více >>

Tuto technologii můžeme zajistit.

Související služby

Měření a zkoušky

Analýzy dílů, vzorků či vstupního materiálu jsou klíčem nejen k efektivnímu výzkumu, ale i spolehlivé výrobě a odhalování příčin nastalých problémů.

Analýza ochranné vrstvy po destruktivní zkoušce mechanických vlastností.