Postavení Valné hromady v NCK MATCA
Postavení Valné hromady v NCK MATCA

Role Valné hromady

Valná hromada je hlavním kontrolním orgánem Centra. Každá instituce v konsorciu NCK MATCA má ve Valné hromadě jednoho zástupce. O dění v Centru je Valná hromada informována nejméně dvakrát ročně na pravidelných zasedáních.

Nedávná zasedání

 • Červnové zasedání Valné hromady
  Generální manažer shrnul členům Valné hromady činnost Centra za minulý rok a seznámil je s rozšířenou vizí jejího působení a propagace v blízké budoucnosti.
 • Zasedání Valné hromady
  Dne 29.6.2020 se konalo první letošní zasedání Valné hromady. Zasedání bylo věnované rekapitulaci činnosti Centra a především jeho plánům do budoucna. Členové Valné hromady byli seznámeni s výroční zprávou a účetní závěrkou.
 • Zasedání Valné hromady
  Dne 6.12. 2019 se konalo druhé letošní zasedání valné hromady. Kromě informací o dění v Centru a plánech na příští rok zazněly i prezentace společností Beneš a Lát a CARDAM.
 • Zasedání Valné hromady
  Valná hromada dne 5.6.2019 začala shrnutím uplynulé činnosti NCK MATCA a přijetím dvou nových členů do konsorcia.
 • Zasedání Valné hromady
  Dne 16.11.2018 se konala první valná hromada NCK MATCA. Členové konsorcia se na ní vzájemně představili a seznámili se s fungováním a budoucími plány Centra.