Červnové zasedání Valné hromady

Generální manažer shrnul členům Valné hromady činnost Centra za minulý rok a seznámil je s rozšířenou vizí jejího působení a propagace v blízké budoucnosti.

22. 6. 2021
SDÍLET:

Červnové zasedání se konalo online dne 22.6.2021. Generální manažer hovořil o kladném hodnocení NCK MATCA ze strany TA ČR. Seznámil členy Valné hromady s aktuální i plánovanou činností Centra pro tento rok. Poté představil finanční závěrku za rok 2020 spolu s rozpočtem pro tento i následující rok.

Část zasedání byla věnována připravované formě prezentace na sociálních sítích a plánovém rozšíření činnosti Centra, které by napomohlo jak jeho samotné vývojové a výzkumné činnosti tak i přispělo k rozšíření nabídky poskytovaných služeb.