Posláním NCK MATCA je přinášet technologická řešení bez ohledu na složitost zadání – od náhlých problémů ve výrobě po dlouhodobé celospolečenské výzvy. Za tímto účelem přivádí konsorcium za jeden stůl špičkové odborníky z průmyslového i akademického světa, kteří s pomocí rozsáhlého experimentálního a výrobního zázemí dávají vzniknout neotřelým, inovačním řešením. Ta jsou realizována formou společných projektů či služeb.

Rozvíjíme oblasti: 3D tisk, plazma, lasery, povrchové úpravy, simulace, analýzy, digitalizace.

Centrum rozvíjí zejména aditivní, plazmatické a laserové technologie. Vzhledem k jejich dopadu do oblasti průmyslu, ekonomiky i bezpečnosti, má jejich zvládnutí a rozvoj těchto technologií strategický význam.

V rámci dlouhodobých výzkumně-vývojových projektů pokrývá NCK MATCA celý životní cyklus výrobku – od chytrého návrhu, přes šetrnou výrobu, opravy a obnovu funkčních vlastností až po likvidaci nebezpečného opadu.

Pokrýváme celý životní cyklus výrobku od chytrého návrhu až po bezpečnou likvidaci odpadu.

Kromě výzkumu, vývoje a poskytování služeb se NCK MATCA zabývá také popularizací a vzděláváním studentů i odborné veřejnosti.

Důležité události

DIH Brain4Industry se stal vítězem národního kola výzvy EDIH
Konsorciu B4I, které je z velké části složeno ze členů konsorcia NCK MATCA, se podařilo uspět ve výzvě pro Digitální inovační huby (DIH) a v průběhu roku 2021 bude zahájena výstavba budovy inovačního centra v Dolních Břežanech. V návaznosti na DIH se B4I zapojil do výzvy pro EDIH a na začátku roku 2021 byl vyhlášen vítězem za Českou republiku.
MATCA proti COVID
NCK MATCA a jeho členové se aktivně podílí na řadě projektů bojujících proti COVID-19 od vývoje rychlé detekční metody viru až po vývoj a výrobu ochranných pomůcek pro obyvatelstvo i pracovníky v první linii.
Aditivní forma v sériovém provozu
Členové NCK MATCA uvedli do sériového provozu světově první topologicky optimalizovanou aditivně vyrobenou formu.
Návštěva předsedy TA ČR
U příležitosti zasedání Rady navštívil NCK MATCA předseda TA ČR prof. Petr Konvalinka. Byl informován o fungování Centra, s nímž vyjádřil plnou spokojenost.
Zasedání Rady
Dne 5.10.2020 proběhlo online zasedání Rady NCK MATCA. Členové Rady byli informováni o dosavadním fungování Centra a především o možnosti prodloužení NCK 1 až do konce roku 2022.
Zasedání Valné hromady
Dne 29.6. 2020 se konalo první letošní zasedání Valné hromady. Zasedání bylo věnované rekapitulaci činnosti Centra a především jeho plánům do budoucna. Členové Valné hromady byli seznámeni s výroční zprávou a účetní závěrkou.

Technologie