Numerické simulace

Numerické simulace dovolují virtuální testování budoucího výrobku a optimalizaci jeho vlastností či eliminaci selhání.

Programové prostředky

Preprocessing

Preprocessing je příprava modelu pro výpočetní analýzu (MKP). Před vlastní analýzou je třeba zadat okrajové podmínky, zatížení a stanovit materiálové vlastnosti, případně další parametry výpočetního modelu – typ výpočtu, parametry kontaktů, kritéria konvergence, výstupní veličiny analýzy a další. Více >>

Dostupné v rámci NCK MATCA:
HyperMesh, Inspire, SimLab

Meshing

Software, který na dané geometrii dílu (vytvořené konstruktérem v CAD systému) vygeneruje vhodnou síť metody konečných prvků (MKP). Může se jednat o 1D, 2D nebo 3D síť v závislosti na konkrétním dílu i typu výpočtu. Více >>

Dostupné v rámci NCK MATCA:
HyperMesh, Inspire, SimLab

Solvery

Solver je vlastní řešič úlohy MKP. Může zvládat buď pouze lineární řešení problému nebo i nelineární. Řešené problémy mohou být pevnostní úlohy (deformace či napětí od zatížení), modální (stanovení vlastních tvarů a frekvencí) či teplotní (přenos tepla). Solver může zvládat i numerické řešení akustických a vibračních problémů, úlohy únavové pevnosti, ale i elektromagnetismus, případně proudění tekutin. Více >>

Dostupné v rámci NCK MATCA:
Optistruct, Radioss, Inspire, SimLab

Postprocessing

V návaznosti na výstupy solveru MKP postprocessing umožňuje vyhodnocení výsledků analýzy. Výsledky lze zobrazit formou map (například napětí), grafů, tabulek, příp. dalších zobrazení pro zpracování výsledků provedené analýzy. Více >>

Dostupné v rámci NCK MATCA:
HyperView, HyperGraph

Optimalizace

Optimalizací se zde rozumí stanovení „ideálního“ tvaru dílu, tlouštěk, rozložení, dále materiálu součástí z hlediska především hmotnosti nebo tuhosti dílu. Optimalizační výpočet potřebuje přípravu modelu obdobnou s analýzou, dále nastavení parametrů optimalizace a využívá solvery MKP pro vlastní řešení jednoho cyklu optimalizace. Optimalizační modul musí navíc zajistit řízení běhu optimalizace v iteračním cyklu: změna parametrů modelu – analýza MKP – vyhodnocení cílové funkce, omezujících podmínek. Více >>

Dostupné v rámci NCK MATCA:
Inspire, SimLab