Preprocessing

Po vytvoření sítě MKP je třeba definovat okrajové podmínky (constraints), pro strukturální analýzu zejména způsob uchycení součástí v rámci okolí. Dále se definuje zatížení (síly, momenty, tlaky, gravitace, …) působící na součást (součásti). Analýza potřebuje též definici použitého materiálu (buď pouze v lineární, ale i v nelineární oblasti). Dalšími parametry mohou být definice kontaktů, specifické propojovací elementy, vazby, pružiny a další prvky, které slouží k definici působení mezi jednotlivými díly. Před spuštěním analýzy je třeba nastavit typ řešiče (solveru) a jeho parametry a také žádané  výstupy analýzy (např. deformace, napětí, energie, …). Preprocessory jsou většinou schopné zcela připravit úlohu pro spuštění solveru.