Meshing

Pro analýzu či případně optimalizaci MKP je třeba na daném díle vytvořit síť. Parametry, zejména pak velikost a typ sítě, závisí hlavně na tvaru součásti a typu analýzy. Obecně lze sítě MKP rozdělit na 1D (vhodné například pro nosníky či trubky), 2D (vhodné pro plechové součásti, tenkostěnné profily a jiné) a 3D (například odlitky či výkovky). Na daném díle jsou vytvořeny elementy, propojené uzly, které diskrétně popisují geometrii dílu. Většina meshovacích nástrojů umožňuje generovat elementy lineární, ale také elementy druhého řádu (kvadratické) nebo P-elementy (popis tvaru polynomem vyššího řádu). Vše záleží na typu úlohy a možnostech použitého řešiče.

Software pro vytvoření sítě většinou používá více typů algoritmů, což umožňuje uživateli zvolit nejvhodnější topologii sítě. Uživatel má možnost ovlivnit rozložení elementů a polohu uzlů, aby dosáhl žádané kvality sítě. Kvalita sítě pak přímo ovlivňuje kvalitu výsledků MKP analýzy. Pro kontrolu kvality sítě je k dispozici řada různých kritérií, na prvním místě minimální a maximální rozměr elementů, dále kontrola poměru velikosti stran elementu, zkosení, zborcení elementů a další. Je také možné prověřit integritu sítě či kontrolovat případnou přeurčenost elementů.