Postprocessing

Po úspěšně dokončené analýze (běhu solveru) je možné se v postrocessoru podívat na výsledky analýzy. K tomu postprocessor umožňuje zobrazit v grafickém okně vstupní model analýzy spolu s výsledkovými veličinami, které uživatel zadal pro výstup. Výsledky lze zobrazit různými způsoby, např. jako barevnou mapu se stupnicí, formou grafů nebo tabulek. Většinu atributů zobrazení výsledků lze uživatelsky přizpůsobit (barvy a rozsah stupnice, velikost deformace, popis výsledků, …), zcela podle potřeb uživatele. Pro lepší orientaci ve výsledcích lze skrývat nebo zobrazovat jen některé části modelu, dělat řezy, zobrazovat veličiny jen na části modelu, atd. Výsledky lze i kombinovat, příp. nad nimi použít matematické funkce. 

Dalšími možnostmi je i příprava pro zprávu (prezentaci) provedené analýzy formou vytváření obrázků a videí z animace chování analyzovaného modelu. Mnohé postrocessory umožňují i generovat přímo např. soubor PowerPointu nebo formát HTML na základě zvolené šablony výpočetní zprávy nebo prezentace.