Služby NCK MATCA jsou postaveny na systematickém přístupu, hlubokých znalostech a širokém experimentálním a výrobním zázemí. Konkrétní spolupráce je každému zákazníkovi stavěna na míru, ať už je řešena jako jednorázová zakázka, smluvní výzkum či společný grantový projekt.

Měření a zkoušky

Analýzy dílů, vzorků či vstupního materiálu jsou klíčem nejen k efektivnímu výzkumu, ale i spolehlivé výrobě a odhalování příčin nastalých problémů.

Analýza ochranné vrstvy po destruktivní zkoušce mechanických vlastností.

Zakázkový 3D tisk

Omezuje vás konvenční výroba dlouhou dobou dodání nebo složitou geometrií? Ať už jde o plasty, kovy nebo kompozity, 3D tisk je tu pro vás.

Topologická optimalizace

Topologická optimalizace umožňuje efektivnější využití materiálu při mechanické zátěži a jeho použití pouze tam, kde je opravdu potřeba.

Rychlé prototypování

Potřebujete si vyzkoušet díl, který máte zatím pouze na papíře? S rychlým prototypováním můžete svůj díl držet v ruce ještě dnes.

Analýzy 3D tiskových prášků

V oblasti 3D tisku jsou analýzy prášků nezbytností v případě nových materiálů či dodavatelů i vítaným standardem při zachování vysoké kvality výroby.

Virtuální modelování

Numerické simulace umožňují virtuálně modelovat díly, sestavy i výrobní procesy. Můžeme tak optimalizovat užitné vlastnosti či předcházet selháním v provozu.

Vývoj a příprava povrchových úprav

Vývoj povrchových úprav, aparatur a technologií nanášení či předúpravy povrchu umožňuje vytvářet povlaky se speciálními či zcela unikátními vlastnostmi.

Diagnostika výrobních procesů

Správná diagnostika výroby či určení příčin selhání dílů umožňuje rychlé zjednání nápravy, možnost cílené inovace i udržení obchodních vztahů.

Návrh a výroba optických soustav

Nabízíme návrh a realizaci optických zdrojů a soustav či konzultace ať se jedná o konvenční, laserovou či kvantovou optiku.

Nenašli jste?

Řada služeb se sem nevešla kvůli prostoru či mlčenlivosti. Ať potřebujete pohnout s inovací či problémem ve výrobě, ozvěte se nám ať může řešení získat ostré kontury co nejdříve.