Plazmatické zplyňování odpadu

Plazmatické zplyňování je skutečně čistá alternativa k běžným metodám zpracování odpadu.

Teplo dodávané zdrojem plazmy se používá pro tavení a vitrifikaci nebo zplyňování anorganických či organických materiálů. Produkty plazmového zplyňování jsou čistý syntetický plyn (obsahující hlavně H2 a CO) a malé množství inertní stabilizované skleněné strusky, která má širokou škálu dalšího využití.

Zpracování nebezpečného odpadu pomocí procesu plazmového zplyňování přináší hlavní výhodu v zaručeném rozkladu vstupního materiálu již na molekulární úrovni, což zajišťuje, že jakékoli makromolekulární nebezpečné látky (chemické nebo biologické) budou bezpečně rozloženy a přeměněny na bezpečné výstupní produkty.