Hybridní vodou stabilizovaný plazmový nástřik

Hybridní vodou stabilizovaný plazmový nástřik (WSP-H z anglického Hybrid Water Stabilized Plasma spraying) je nová hybridní technologie využívající plazmového hořáku, který kombinuje výhody klasického DC plynem stabilizovaného obloukového hořáku s unikátně navrženým vodním kanálem. Vodní kanál dodává plazmového oblouku vodík a kyslík. WSP-H systém může kontinuálně pracovat o výkonu až 180 kW se spotřebou pouze 15 slm argonu a 20 ml/min demineralizované vody.

Vychází z konceptu vodou stabilizovaného plazmového hořáku (WSP), který se v průmyslu využívá více než 30 let. Hybridní WSP hořák přináší výhody pro každodenní provoz, tento koncept pracuje s argonem a wolframovou katodou uloženou v zadní části vodních kanálů, což usnadňuje používání hořáku, poskytuje vyšší spolehlivost a delší provozní časy při současném udržení vysoce entalpické plazmy.

Unikátní WSP-H 500 je nejekonomičtější dostupný systém plazmového nanášení, který umožňuje kombinaci nízkonákladového provozu (15 slm argonu a 20 ml/min demineralizované vody) a vyšší materiálovou depozici až 40 kg/h. Ekonomičnost této technologie je neporovnatelná s ostatními plynem stabilizovanými plazmovými hořáky.