Direct Light Processing (DLP)

Technologie používá pro vytváření výrobku selektivní vytvrzování části fotopolymerní lázně za pomoci zdroje UV záření umístěného pod LCD displejem, který tvoří clonu osvěcovaného tvaru dané vrstvy. Toto vytvrzování probíhá vždy po vrstvách. Tento způsob tisku se používá pro velmi detailní návrhy s vysokou kvalitou povrchu a rozměrovou přesností, která je vyšší než u technologie FDM.

Průša SL1

Tiskárna na bázi DLP dokáže tisknout výrobky s kvalitním povrchem, vysokými detaily a minimálním materiálovým odpadem. Jako jedna z mála tiskáren dokáže tisknout z průhledných (avšak matných) materiálů.

Příklady výrobků:

Technické parametry

Stavební prostor 150 × 68 × 120 mm
Tloušťky vrstev 0,025 – 0,1 mm
Dostupné materiály tvrdé pryskyřice různé barvy
  odlévací pryskyřice různé barvy
  flexibilní pryskyřice různé barvy

Schematické obrázky 3D tiskových technologií jsou použity se svolením prof. Steffena Rittera.