Postavení Rady v NCK MATCA

Role Rady

Devítičlenná Rada je hlavním řídícím orgánem Centra. Řídí celkové směřování NCK MATCA zejména tím, že schvaluje realizované dílčí projekty a dohlíží na naplňování aktivit Centra. O dění v Centru je Rada informována nejméně čtyřikrát ročně na pravidelných zasedáních.

Složení Rady

Členy rady jsou zástupci akademické, soukromé i veřejné sféry zevnitř i vně konsorcia včetně zástupců zahraničních. Všestranné posouzení projektů je zajištěno i díky tomu, že mezi členy rady jsou špičkoví odborníci na přírodní vědy, základní i aplikovaný výzkum, grantové projekty, vědecko-průmyslovou spolupráci či řízení podniků od malých firem po velké podniky.

Rada NCK MATCA má následujících devět členů:

Alexandr Dejneka, Ph.D. (Předseda Rady)
prof. Ing. Helena Jelínková DrSc.
prof. Ing. Ivan Hudec, Ph.D.
prof. RNDr. Mirko Černák, CSc.
Dr.rer.nat. Gunnar Suchaneck
Ing. Otakar Fojt, Ph.D.
Ing. Andrej Chrzanowski
Ing. Tomáš Fejt
Ing. Věslav Michalík, CSc.

Nedávná zasedání

  • Zasedání Rady
    Dne 3.12. proběhlo zasedání Rady NCK MATCA. Členové rady byli informování o fungování Centra, naplňování jeho strategie a plnění dílčích projektů.
  • Zasedání rady
    NCK MATCA představila dne 5.9.2019 na zasedání Rady novou strategii zaměřenou na budoucí plány a příležitosti.
  • Zasedání Rady
    Rada dne 29.5.2019 projednala a schválila dílčí projekt 5. Dále byli představeni dva noví členové konsorcia, které již dříve schválila valná hromada.