Štítek Zasedání Rady

Prosincové zasedání Rady

Členové Rady byli seznámeni se změnami v Projektu a byl jim představen plán fungování Centra na další rok.

Zasedání Rady

Dne 5.10.2020 proběhlo online zasedání Rady NCK MATCA. Členové Rady byli informováni o dosavadním fungování Centra a především o možnosti prodloužení NCK 1 až do konce roku 2022.

Zasedání Rady

Dne 3.12. proběhlo zasedání Rady NCK MATCA. Členové rady byli informování o fungování Centra, naplňování jeho strategie a plnění dílčích projektů.

Zasedání rady

NCK MATCA představila dne 5.9.2019 na zasedání Rady novou strategii zaměřenou na budoucí plány a příležitosti.

Zasedání Rady

Rada dne 29.5.2019 projednala a schválila dílčí projekt 5. Dále byli představeni dva noví členové konsorcia, které již dříve schválila valná hromada.

Zasedání Rady

Na březnovém zasedání Rady dne 12.3.2019 se projednávaly a byly schváleny dílčí projekty 3 a 4 NCK MATCA.

Zasedání Rady

Na zasedání dne 11.12.2018 Rada schválila první dva dílčí projekty NCK MATCA. Na závěr zasedání se projednávaly budoucí projekty a plány Centra.

Zasedání Rady

Zasedání Rady dne 9.10.2018 začalo aktualizací obecných činností NCK MATCA. Pak byla projednána a schválena hodnotící kritéria.

Zasedání Rady

První zasedání Rady NCK MATCA se konalo dne 30.05.2018. Na tomto úvodním setkání se členové správní Rady mohli navzájem poznat a seznámit se s Národním centrem kompetence – MATCA.