Březnové zasedání Rady

První letošní zasedání Rady Centra se konalo 24.3.2021. Členové Rady byli seznámeni s plány na tento rok. Připravovalo se schválení nového projektu a nového člena konsorcia.

24. 3. 2021
SDÍLET:

V první části zasedání shrnul generální manažer Centra stav všech dílčích projektů a upozornil členy Rady na rozpočty pro letošní a příští rok.

Druhá část zasedání patřila novému potenciálnímu členu Konsorcia. Byla oficiálně představena nemocnice Motol, která by se ráda podílela na minimálně jednom z běžících projektů. Členové Rady si vyslechli prezentaci a po doplňujících otázkách schválili přijetí nového člena.