3D TRENDS 2018

Technická univerzita v Liberci uspořádala 1. a 2. listopadu konferenci pod názvem „3D trendy 2018“.

3. 11. 2018
SDÍLET:

Akce byla zaměřena na nejnovější pokroky a trendy v oblasti 3D tisku a 3D skenování. Konference „3Dt 2018“ měla za cíl shromáždit odborníky nejen z vědecké oblasti, ale také z průmyslu. Zaměřila se především na výměnu informací a znalostí a na přímý kontakt mezi vědci a výrobci 3D tisku a 3D skenovacích systémů. Kromě toho se uskutečnily praktické ukázky 3D tiskových zařízení.

Další informace o konferenci najdete na www.3dtrends.tul.cz.