Zasedání Valné hromady

Dne 16.11.2018 se konala první valná hromada NCK MATCA. Členové konsorcia se na ní vzájemně představili a seznámili se s fungováním a budoucími plány Centra.

16. 11. 2018
SDÍLET:

První valná hromada NCK MATCA se konala dne 16.11.2018. Na této úvodní schůzce se členové valné hromady mohli vzájemně představit a seznámit se s Národním centrem kompetence – MATCA. Setkání začalo obecnými informacemi o Centru a poté byla představena struktura potenciálních dílčích projektů.