Zasedání Rady

Na zasedání dne 11.12.2018 Rada schválila první dva dílčí projekty NCK MATCA. Na závěr zasedání se projednávaly budoucí projekty a plány Centra.

11. 12. 2018
SDÍLET:

Na zasedání dne 11.12.2018 Rada schválila první dva dílčí projekty NCK MATCA. Radní zpravodajové obou dílčích projektů představili projekty, které ohodnotili a předložili Radě závěrečné zprávy. Rada měla možnost diskutovat o dílčích projektech a oba posléze schválila.

Na konci setkání se projednávaly budoucí projekty a plány.