Konference Piezo 2019

Konference Piezo 2019 se uskutečnila v přírodními krásami obklopeném Špindlerově Mlýně v Krkonoších.

31. 1. 2019
SDÍLET:

Tématem konference Electroceramics for End-users X byl nejnovější výzkum a vývoj elektroaktivní keramiky a zařízení se zaměřením na piezoelektrické aplikace. Na mezinárodní konferenci se setkali účastníci z průmyslové i akademické sféry ke společné diskuzi a navazování kontaktů.

Program sestával z přednášek a prezentací řečníků vybraných podle abstraktů. Přednášky byly doprovázeny prezentací posterů, které nabízely další příležitost k diskusi s autory.

Celkem se konference zúčastnilo 70 účastníků ze 17 zemí včetně České republiky, Dánska, Finska, Francie, Německa, Irska, Itálie, Koreje, Lotyšska, Nizozemska, Norska, Portugalska, Slovinska, Španělska, Švýcarska, Spojeného království a Spojených států amerických.

Den před konferencí (27.1.) byl věnován Zimní škole zaměřené na zpracování ferroelektrik (témata chemical solution deposition and inkjet printing; the elaboration process of piezoelectric ceramic materials and the piezoelectric, elastic and dielectric characterization of ferro-piezoelectric ceramics).

Další informace a program konference najdete na www.piezo2019.org.