Zasedání Rady

Na březnovém zasedání Rady dne 12.3.2019 se projednávaly a byly schváleny dílčí projekty 3 a 4 NCK MATCA.

12. 3. 2019
SDÍLET:

Na březnovém zasedání Rady dne 12.3.2019 se projednávaly dílčích projekty 3 a 4 NCK MATCA. Radní zpravodajové obou projektů představili projekty, které ohodnotili a předložili Radě závěrečné zprávy. Rada o projektech diskutovala a oba posléze schválila.