Druhá fáze NCK MATCA – NCK 2

MATCA vstupuje do druhé fáze.

7. 12. 2022
SDÍLET:

Projekt NCK MATCA (Národní centrum kompetence pro materiály, pokročilé technologie, povlakování a jejich aplikace) vstupuje do svého druhého, šestiletého období. Technologickou agenturou ČR do něj bylo vybráno jako jeden z 18 projektů. Zahájí jej v lednu 2023 a zaměří se na další prohlubování spolupráce s průmyslovými podniky a na rychlejší aplikaci vědeckých výsledků do praxe. Hlavním tématem bude strojírenství pro 21. století.

Podrobnější zpráva na.: https://www.fzu.cz/aktuality/nck-matca-vedene-fyzikalnim-ustavem-av-cr-vstupuje-do-druhe-faze-ziskalo-na-ni-prostredky