Material Jetting (MJ)

Tryskání materiálu je jednou z nejrychlejších a nejpřesnějších technologií 3D tisku. Části se zde vytvářejí pomocí kapalných fotopolymerních kapiček, které jsou vytvrzovány pomocí UV lampy. Tiskárna současně tryská pryskyřici z mnoha tiskových hlav najednou, pak dojde k vytvrzení a celý proces je opakuje vrstvu po vrstvě, až do vytvoření hotového výrobku.

Stratasys Objet J750

Přístroj dokáže použít až 6 materiálů při jednom tisku. Ty se buď použijí samostatně nebo se mísí, umožňující vytvoření nového materiálu se specifickými vlastnostmi. Barevné materiály také nejsou pro Objet J750 překážkou – vytvoří až 360 000 barev. Díky speciálnímu „Voxel printing“ přístupu do počítačového modelu se mohou nastavit kýžené mechanické či optické vlastnosti jednotlivých bodů (voxelů) ve výrobku.

Příklady výrobků:

Technické parametry

Stavební prostor 490 x 390 x 200 mm
Tloušťky vrstev 0,014 mm (high quality)
0,027 mm (high mix, high speed)
Dostupné materiály Vero pevný materiál, možnost plně barevného tisku
VeroClear pevný, opticky čistý materiál
VeroFlex pevný materiál se zvýšenou flexibilitou, možnost plně barevného tisku
Digital ABS2 pevný materiál, vlastnostmi podobný ABS
Tango materiál podobný pryži, různé tvrdosti dle Shore
Agilus pokročilý materiál stimulující pryž, různé tvrdosti dle Shore

Stratasys Objet 500 Connex1

Jedna z nejpřesnějších tiskáren současnosti umožňuje pomocí různých typů fotopolymerů vyrobit vysoce kvalitní díly. Tiskárna dokáže při jednom tiskovém procesu tisknout ze dvou materiálů a případně je mísit. Výsledkem jsou pevné, rozměrově stabilní modely, které se po tisku snadno povrchově upravují.

Příklady výrobků:

Technické parametry

Stavební prostor 490 x 390 x 200 mm
Tloušťky vrstev 0,016 mm (high quality)
0,030 mm (high speed)
Dostupné materiály Vero pevný materiál, možnost plně barevného tisku
VeroClear pevný, opticky čistý materiál
Digital ABS pevný materiál, vlastnostmi podobný ABS
Tango materiál podobný pryži, různé tvrdosti dle Shore
High-Temperature materiál s tepelnou a tvarovou stálostí
Durus materiál stimulující PP
Rigur pokročilý materiál, vlastnostmi podobný PP

Schematické obrázky 3D tiskových technologií jsou použity se svolením prof. Steffena Rittera.