Stereolitografie

Stereolitografie (SLA) – je metoda, při které vzniká výrobek vytvrzováním pryskyřice za pomocí světla. Jako zdroj světla slouží nejčastěji UV laserový paprsek. V místech dopadu paprsku světlocitlivá pryskyřice vytvrdne a vytvoří se vrstva tisknutého modelu. Poté se ponoří pracovní deska a celý proces se opakuje. Vytvářejí se další vrstvy až do finální podoby modelu.

Tento způsob patří mezi stále oblíbenější metody 3D tisku. Jedním z důvodů jsou precizní výtisky s ostrými detaily a hladkými povrchy. Metoda SLA se uplatňuje v mnoha oborech např. produktovém designu, zubním lékařství, vědě a výzkumu, v modelářství a dalších.

Tato technologie je stále dostupnější. Můžete si vybrat od stolních, produkčních až po průmyslové 3D tiskárny. Každá z nich nabízí různé funkce podle náročnosti projektů či požadavků na velikost finálního produktu. Stále se také rozšiřuje nabídka světlocitlivých termosetů. V nabídce jsou modelářské pryskyřice s volitelnými odstíny či průhledností, konstrukční materiály s posílenými mechanickými vlastnostmi a v neposlední řadě lékařské materiály se zaručenou biokompatibilitou. Další výhodou je, je se tyto pryskyřice většinou dají bez problémů obarvit či dále opracovat.