Zasedání Rady

Rada dne 29.5.2019 projednala a schválila dílčí projekt 5. Dále byli představeni dva noví členové konsorcia, které již dříve schválila valná hromada.

Zasedání Rady

Na březnovém zasedání Rady dne 12.3.2019 se projednávaly a byly schváleny dílčí projekty 3 a 4 NCK MATCA.

Konference Piezo 2019

Konference Piezo 2019 se uskutečnila v přírodními krásami obklopeném Špindlerově Mlýně v Krkonoších.

Zasedání Rady

Na zasedání dne 11.12.2018 Rada schválila první dva dílčí projekty NCK MATCA. Na závěr zasedání se projednávaly budoucí projekty a plány Centra.

Zasedání Valné hromady

Dne 16.11.2018 se konala první valná hromada NCK MATCA. Členové konsorcia se na ní vzájemně představili a seznámili se s fungováním a budoucími plány Centra.

3D TRENDS 2018

Technická univerzita v Liberci uspořádala 1. a 2. listopadu konferenci pod názvem „3D trendy 2018“.

Zasedání Rady

Zasedání Rady dne 9.10.2018 začalo aktualizací obecných činností NCK MATCA. Pak byla projednána a schválena hodnotící kritéria.

Zasedání Rady

První zasedání Rady NCK MATCA se konalo dne 30.05.2018. Na tomto úvodním setkání se členové správní Rady mohli navzájem poznat a seznámit se s Národním centrem kompetence – MATCA.