Říjnové zasedání Rady

Generální manažer seznámil členy Rady s možnostmi 2. veřejné soutěže NCK a informoval o nových tématech, kterým se chce Centrum v budoucnosti také věnovat.

Červnové zasedání Valné hromady

Generální manažer shrnul členům Valné hromady činnost Centra za minulý rok a seznámil je s rozšířenou vizí jejího působení a propagace v blízké budoucnosti.

Červnové zasedání Rady

Generální manažer představil členům Rady rozšířenou vizi působení Centra a jeho propagaci.

Březnové zasedání Rady

První letošní zasedání Rady Centra se konalo 24.3.2021. Členové Rady byli seznámeni s plány na tento rok. Připravovalo se schválení nového projektu a nového člena konsorcia.

Představení NCK MATCA v Týdnu vědy a techniky

NCK MATCA v Týdnu vědy a techniky.

DIH Brain4Industry se stal vítězem národního kola výzvy EDIH

V průběhu roku 2021 bude zahájena výstavba budovy inovačního centra v Dolních Břežanech.

Prosincové zasedání Rady

Členové Rady byli seznámeni se změnami v Projektu a byl jim představen plán fungování Centra na další rok.

Zasedání Rady

Dne 5.10.2020 proběhlo online zasedání Rady NCK MATCA. Členové Rady byli informováni o dosavadním fungování Centra, a především o možnosti prodloužení NCK 1 až do konce roku 2022.

Prezentace NCK MATCA na konferenci Digitalizace a 3D tisk v praxi českých firem

Tomáš Jetmar prezentoval NCK MATCA na konferenci Digitalizace a 3D tisk v praxi českých firem.

Zasedání Valné hromady

Dne 29.6.2020 se konalo první letošní zasedání Valné hromady. Zasedání bylo věnované rekapitulaci činnosti Centra a především jeho plánům do budoucna. Členové Valné hromady byli seznámeni s výroční zprávou a účetní závěrkou.