Napříč Českou republikou je rozeseto celkem 16 pracovišť NCK MATCA z akademické a průmyslové sféry, které spojuje výzkum a vývoj pokročilých technologií.

Akademické subjekty:

FZU TUL IPP UPOL HiLASE CHV IT JČU MUNI

Komerční subjekty:

HVM BaL LET CZUB CARDAM SIGMA VS

TUL IT IPP FZU BAL HVM LET HiLASE CARDAM JČU SIGMA MUNI UPOL VS CZUB CHV

BENEŠ a LÁT a.s. (BaL) je tradiční rodinná česká průmyslová společnost zaměřená na oblast zpracování materiálů. Patří do toho různé technologie odlévání (lehké a neželezné kovy), vstřikování plastů, obrábění a montáže. Její hlavní výhoda je založena na technických znalostech a dlouholetých průmyslových zkušenostech (více než 80 let v oblasti zpracování neželezných materiálů). Společnosti BaL umožňuje poskytovat svým zákazníkům širokou škálu služeb: počínaje samotnými návrhy materiálů, designovými návrhy, prototypováním, laboratorním testováním, vývojem sériových nástrojů a výroby, až po výrobu, montáž a dodávky finálních dílů po celém světě.

Zákazníci společnosti BaL jsou z oblasti průmyslu, jako je automobilový průmysl, telekomunikace, doprava, hydraulika a další odvětví. V oblasti výzkumu a vývoje je BaL dlouhodobým partnerem pro materiálový a technologický přenos poznatků, který je založený na dlouhodobém a hlubokém technickém zázemí týmu pro výzkum a vývoj. Protože je tento tým začleněn do struktury firmy, profituje z přímé spolupráce s výrobou (lití, vstřikování plastů, obrábění atd.) a dalšími kroky v raných fázích vývoje.

Dostupné technologie a kapacity týmu pro výzkum a vývoj jsou například simulace zpracování počítačového materiálu (Magma sw.), materiálové laboratoře vybavené skenery CT a RTG (např. GE X-krychle), 3D CMM (Zeiss, Wenzel), spektrometry (např. Q4 Tasman) atd. Nejnovější investicí do materiálového inženýrství / prototypování je nejmodernější stroj na výrobu aditiv (EOS print M290), který zahrnuje všechny předzpracované svazky SW, technologie a zařízení pro následné zpracování.