Napříč Českou republikou je rozeseto celkem 16 pracovišť NCK MATCA z akademické a průmyslové sféry, které spojuje výzkum a vývoj pokročilých technologií.

Akademické subjekty:

FZU TUL IPP UPOL HiLASE CHV IT JČU MUNI

Komerční subjekty:

HVM BaL LET CZUB CARDAM SIGMA VS

TUL IT IPP FZU BAL HVM LET HiLASE CARDAM JČU SIGMA MUNI UPOL VS CZUB CHV

SIGMA Výzkumný a vývojový ústav, s.r.o. patří do skupiny SIGMA Group a působí jako společnost pro výzkum, vývoj a informace a standardizaci. Sigma se zaměřuje na výzkum v oblasti hydrauliky a implementaci vědeckých a vývojových trendů ve výrobě čerpadel. Hlavní činnosti se týkají hydrodynamických čerpadel a speciálních čerpadel a produktů. To zahrnuje čerpadla a zařízení soustředící se na ekologii, zejména technologická zařízení čistíren odpadních vod; plovoucí a jiné přenosné a stacionární čerpací soupravy pro hasičské sbory; mobilní protipovodňová nouzová čerpadla a speciální čerpadla.

Důležitou součástí obchodní činnosti společnosti je výroba a prodej čerpací techniky. Kromě toho se soustředí na výzkum a vývoj těchto čerpacích zařízení. Výzkumný a vývojový ústav SIGMA má zkušenosti s komerčními společnostmi i výzkumnými institucemi.