Napříč Českou republikou je rozeseto celkem 19 pracovišť NCK MATCA z akademické a průmyslové sféry, které spojuje výzkum a vývoj pokročilých technologií.

Akademické subjekty:

FZU TUL IPP UPOL HiLASE CHV IT JČU MUNI UFCH JH BC

Komerční subjekty:

HVM BaL LET CZUB CARDAM SIGMA VS OZM

TUL IT IPP FZU BAL HVM LET HiLASE CARDAM JČU SIGMA MUNI UPOL VS CZUB CHV

Biologické centrum AV ČR, v. v. i. je veřejná výzkumná instituce, založená v roce 2006 Akademií věd České republiky. Sdružuje pět původně samostatných vědeckých pracovišť (Entomologický ústav, Hydrobiologický ústav, Parazitologický ústav, Ústav molekulární biologie rostlin a Ústav půdní biologie) a Technicko-hospodářskou správu, zabezpečující administrativní a technické služby. Od roku 2016 je součástí Biologického centra i výzkumná infrastruktura SoWa, zaměřená na komplexní studium půdních a vodních ekosystémů.

Hlavním zaměřením Biologického centra je výzkum v biologických a biologicko-ekologických oborech, zejména v entomologii, hydrobiologii, molekulární biologii rostlin, parazitologii a půdní biologii. Hlavním cílem je získávat, zpracovávat a rozšiřovat poznatky o volně žijících i parazitických organismech, jejich vzájemných vztazích i jejich vlivu na ekosystémy a další organismy včetně člověka, a to na úrovni molekul, buněk, organismů i ekosystémů. Biologické centrum též poskytuje posudky, stanoviska a doporučení ve všech oborech své činnosti, organizuje vědecká setkání a usiluje o využití výsledků vědeckého výzkumu v praxi včetně vývoje technologií.