Napříč Českou republikou je rozeseto celkem 16 pracovišť NCK MATCA z akademické a průmyslové sféry, které spojuje výzkum a vývoj pokročilých technologií.

Akademické subjekty:

FZU TUL IPP UPOL HiLASE CHV IT JČU MUNI

Komerční subjekty:

HVM BaL LET CZUB CARDAM SIGMA VS

TUL IT IPP FZU BAL HVM LET HiLASE CARDAM JČU SIGMA MUNI UPOL VS CZUB CHV

HiLASE je projekt Fyzikálního ústavu AV ČR, jehož hlavním cílem je vytvoření národní platformy pro výzkum a vývoj nových laserových technologií. HiLASE se zaměřuje na vývoj laserů s vysokou opakovací frekvencí a laserových systémů, které budou použity v průmyslu, malých a středních výzkumných laboratořích a v budoucích evropských velkokapacitních zařízeních, která budou součástí Evropského výzkumného prostoru (ERA).

HiLASE je jedinečné laserové centrum se zaměřením na národní a evropské společnosti a výzkumná střediska. Zaměřuje se na komerční trh, protože výstupy lze použít např. pro technologie mikroobrábění, testování odolnosti optických materiálů, řezání, svařování, odstraňování usazenin a LSP. Projekty HiLASE se konkrétně zaměřují na pevné laserové systémy s diodovým čerpáním (DPSSL) a na vývoj přidružených technologií. HiLASE získala finanční prostředky mimo jiné z evropských strukturálních a investičních fondů, operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizont 2020.