Konsorcium NCK MATCA se za dobu své existence znatelně rozrostlo a z původních sedmi zakládajících členů je v současné době napříč celou Českou republikou rozeseto celkem 20 pracovišť NCK MATCA z akademické a průmyslové sféry, které spojuje výzkum a vývoj pokročilých technologií.

Rádi bychom i nadále pokračovali v dosud velmi perspektivní spolupráci a aplikovaném výzkumu, a i nadále propojovali akademickou a průmyslovou sféru. Proto byla v dubnu tohoto roku podána přihláška do druhé veřejné soutěže Programu Národní Centra Kompetence, vyhlášené Technologickou agenturou České Republiky (TAČR). Do navazujícího NCK MATCA 2 s námi vstupují nejenom všechna současná pracoviště našeho konsorcia, ale také čtyři noví partneři (Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i., SHM, s. r. o., ad-tech s.r.o. a Advanced Metal Powders s.r.o.).

Výsledky soutěže budou známy do 30. listopadu 2022.

Akademické subjekty:

FZU TUL IPP UPOL HiLASE CHV IT JČU MUNI UFCH JH BC IH

Komerční subjekty:

HVM BaL LET CZUB CARDAM SIGMA VS OZM FNM SHM ADT AMP

TUL FNM BC OZM UFCH JH IT IPP FZU BAL HVM LET HiLASE CARDAM JČU SIGMA MUNI UPOL VS CZUB CHV

Advanced Metal Powders s.r.o. provozuje metalurgickou plazmovou pec umožňující výrobu a recyklaci neželezných kovů a jejich slitin, zejména kovů obtížně tavitelných (Ti, Ni, Nb, Zr, Ta, W). AMP provozuje technologii atomizace kovů a je schopen produkovat kovové prášky mezi 20 a 120 mikrometry se sféricitou 0,97. Společnost je také schopna vyrábět prášky z čistých kovů jako je Zr, Mo, Ta, Ti – nebo jejich slitin. Ve spolupráci s partnery jsou schopni vytvářet další materiály a dodávat plechy, profily, tyče, dráty.

Mezi služby nabízené společností patří laboratorní služby (digitální mikroskop s analýzou obrazu, elektronový mikroskop, analyzátor chemického složení, morfologie prášku), 3D tisk kovů a poradenství s topologickou optimalizací, 3D skenování a poradenství, ale i zakázková výroba slitin, ne zpracování železa. šrot.