Napříč Českou republikou je rozeseto celkem 16 pracovišť NCK MATCA z akademické a průmyslové sféry, které spojuje výzkum a vývoj pokročilých technologií.

Akademické subjekty:

FZU TUL IPP UPOL HiLASE CHV IT JČU MUNI

Komerční subjekty:

HVM BaL LET CZUB CARDAM SIGMA VS

TUL IT IPP FZU BAL HVM LET HiLASE CARDAM JČU SIGMA MUNI UPOL VS CZUB CHV

CENTRUM HYDRAULICKÉHO VÝZKUMU spol. s r.o. patří do skupiny SIGMA a zaměřuje se na hydraulický výzkum kapalin a plynů a vývoj hydrostatických a hydrodynamických strojů. Specializuje se na výzkum hydraulických konstrukcí součástí čerpadla, numerické simulace tekutin a optimalizace tvaru. Součástí výzkumu jsou i experimentální měření a chemická laboratoř. Zabývají se získáváním a poskytováním vědeckých a technických informací ve výcvikových a vzdělávacích činnostech v oblasti hydrauliky a při testování, měření a analýze zkoušek.

Centrum hydraulického výzkumu se zabývá smluvním i kolaborativním výzkumem na projektech financovaných z veřejných zdrojů a pracuje na národní i mezinárodní úrovni. Hlavní činností organizace je zajištění účinné účasti na základním výzkumu mezi vědeckými a akademickými institucemi, studenty vysokých škol a průmyslovými hydraulickými specialisty.