Napříč Českou republikou je rozeseto celkem 19 pracovišť NCK MATCA z akademické a průmyslové sféry, které spojuje výzkum a vývoj pokročilých technologií.

Akademické subjekty:

FZU TUL IPP UPOL HiLASE CHV IT JČU MUNI UFCH JH BC

Komerční subjekty:

HVM BaL LET CZUB CARDAM SIGMA VS OZM

TUL IT IPP FZU BAL HVM LET HiLASE CARDAM JČU SIGMA MUNI UPOL VS CZUB CHV

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. je veřejně výzkumná instituce, která rozvíjí badatelskou činnost ve fyzikální chemii a chemické fyzice se zaměřením na vztahy mezi strukturou a reaktivitou látek. Soustřeďuje se zejména na teoretický a experimentální výzkum chemických a fyzikálně-chemických dějů na atomární a molekulární úrovni (struktura a dynamika látek, mechanismus reakcí) v plynné, kapalné a pevné fázi a na jejich rozhraních. Výzkum probíhá především v systémech významných pro chemickou katalýzu a sorpční, elektrochemické a biologické procesy, a to včetně přípravy a charakterizace nových katalytických, sorpčních, elektrodových a jiných speciálních materiálů.