Napříč Českou republikou je rozeseto celkem 16 pracovišť NCK MATCA z akademické a průmyslové sféry, které spojuje výzkum a vývoj pokročilých technologií.

Akademické subjekty:

FZU TUL IPP UPOL HiLASE CHV IT JČU MUNI

Komerční subjekty:

HVM BaL LET CZUB CARDAM SIGMA VS

TUL IT IPP FZU BAL HVM LET HiLASE CARDAM JČU SIGMA MUNI UPOL VS CZUB CHV

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. je veřejný výzkumný ústav zaměřený na základní a aplikovaný výzkum ve fyzice. Výzkum je zaměřen na 5 oborů: fyziku elementárních částic, fyziku kondenzovaných látek, fyziku pevných látek, optiku a fyziku plazmatu. Fyzikální ústav se specializuje na laserovou fyziku, spintroniku, pokročilé materiály a povrchové úpravy.

Fyzikální ústav má bohaté zkušenosti s výzkumem, vývojem a inovacemi. Od roku 2011 realizoval více než 40 projektů v České republice jak ve spolupráci s TAČR tak i dalšími institucemi. Kromě toho se také zapojil do více než 160 projektů na mezinárodní úrovni a generuje v průměru 10 patentů ročně.