Napříč Českou republikou je rozeseto celkem 16 pracovišť NCK MATCA z akademické a průmyslové sféry, které spojuje výzkum a vývoj pokročilých technologií.

Akademické subjekty:

FZU TUL IPP UPOL HiLASE CHV IT JČU MUNI

Komerční subjekty:

HVM BaL LET CZUB CARDAM SIGMA VS

TUL IT IPP FZU BAL HVM LET HiLASE CARDAM JČU SIGMA MUNI UPOL VS CZUB CHV

Ústav nanomateriálů, pokročilých technologií a inovací (CxI) je součástí Technické univerzity v Liberci. CxI se zaměřuje na všechny aspekty výroby aditiv s důrazem na spolupráci s hlavními průmyslovými hráči. Výzkum je zaměřen na vývoj a testování nových materiálů pro aditivní technologie termoplastů (FDM, FFF), fotopolymerů (SLA, Polyjet) a kovů (SLM).

CxI se podílí na více než 80 výzkumných projektech na národní i mezinárodní úrovni, včetně projektů TAČR a HORIZON 2020. Během posledních 3 let bylo schváleno 32 patentů, 13 prototypů a 31 užitných vzorů. CxI je považován za vůdce ve výzkumu kovových, nekovových a plastových materiálů vhodných pro technologie 3D tisku a vstřikování.