Napříč Českou republikou je rozeseto celkem 16 pracovišť NCK MATCA z akademické a průmyslové sféry, které spojuje výzkum a vývoj pokročilých technologií.

Akademické subjekty:

FZU TUL IPP UPOL HiLASE CHV IT JČU MUNI

Komerční subjekty:

HVM BaL LET CZUB CARDAM SIGMA VS

TUL IT IPP FZU BAL HVM LET HiLASE CARDAM JČU SIGMA MUNI UPOL VS CZUB CHV

HVM PLASMA, s.r.o je společnost působící v oblasti tenkovrstvých povlaků se zaměřením na vývoj, konstrukci a přesnou výrobu vakuového zařízení, vývoj nové technologie nanášení povlaků a měření vlastností tenkých povlaků. Společnost se angažuje v propojování aplikované vědy s výrobou a technologií a klade důraz na národní a mezinárodní projekty.

HVM PLASMA provádí výzkum v oblasti technologie PVD a PACVD se zaměřením na laboratorní a průmyslové povlaky využívající mimo jiné magnetrony, zdroje oblouku a zdroje iontů. Výzkum se soustředí na hloubkovou analýzu tenkých vrstev a diagnostiku plazmatu. Kromě toho společnost poskytuje simulace různých fyzikálních jevů, včetně elektrického a magnetického pole, přenosu tepla, mechanického namáhání a kombinace.