Napříč Českou republikou je rozeseto celkem 16 pracovišť NCK MATCA z akademické a průmyslové sféry, které spojuje výzkum a vývoj pokročilých technologií.

Akademické subjekty:

FZU TUL IPP UPOL HiLASE CHV IT JČU MUNI

Komerční subjekty:

HVM BaL LET CZUB CARDAM SIGMA VS

TUL IT IPP FZU BAL HVM LET HiLASE CARDAM JČU SIGMA MUNI UPOL VS CZUB CHV

Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů (RCPTM) je součástí Univerzity Palackého v Olomouci. Hlavním cílem RCPTM je přenos znalostí v oblasti nanotechnologií, materiálů a optické vědy. Cílem RCPTM je zapojit špičkové vědce z celého světa do výzkumu v centru se zaměřením na studenty, doktorandy a výzkumníky. RCPTM motivuje zahraniční odborníky k práci v centru na projektech ve vysoce kvalitních vědeckých týmech.

RCPTM má několik úspěšných projektů.  Dva z nich jsou projekty týkající se ultra-vysokoenergetického kosmického záření s observatoří Pierra Augera v Argentině a s University of Chicago. Další projekt se zaměřuje na výzkum fotonů gama kosmického původu na Chille a na Kanárských ostrovech. RCPTM je také součástí mezinárodního výzkumného centra CERN se zaměřením na projekt ATLAS-CERN.

Univerzita Palackého v Olomouci se také podílí na společném projektu ve spolupráci s Fyzikální ústavem: Společná laboratoř optiky (SLO). SLO bylo založeno v roce 1985 a zaměřuje se na výzkum aplikované optiky, experimentální fyziky částic, kvantové a nelineární optiky a vln a holografie.