Napříč Českou republikou je rozeseto celkem 16 pracovišť NCK MATCA z akademické a průmyslové sféry, které spojuje výzkum a vývoj pokročilých technologií.

Akademické subjekty:

FZU TUL IPP UPOL HiLASE CHV IT JČU MUNI

Komerční subjekty:

HVM BaL LET CZUB CARDAM SIGMA VS

TUL IT IPP FZU BAL HVM LET HiLASE CARDAM JČU SIGMA MUNI UPOL VS CZUB CHV

Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i. je inovativním lídrem v oblasti plazmatického naprašování, plazmatického zpracování odpadu a plazmového výboje pro lékařské účely. Ústav se zaměřuje na výzkum komponentů a technologií fúzních reaktorů, přípravu speciálních plazmaticky stříkaných vrstev, ablaci pevných látek laserem EUV, vývoj generátorů výkonových mikrovln, výzkum průmyslového využití plazmatického zplyňování biomasy a odpadních materiálů.

Institut fyziky plazmatu CAS udržuje dlouhodobou a rozsáhlou spolupráci se zahraničními a českými vědeckými organizacemi, které se zabývají řadou mezinárodních a národních výzkumných projektů. Institut je zaměřen na tvorbu praktických produktů a technologií včetně plazmového hořáku s vodní stabilizací, plazmového řezání, vývoje speciálních žáruvzdorných keramických trubek a výzkumu, vývoje a výroby přístroje na drcení ledvinových kamenů na bázi rázových vln.