Napříč Českou republikou je rozeseto celkem 16 pracovišť NCK MATCA z akademické a průmyslové sféry, které spojuje výzkum a vývoj pokročilých technologií.

Akademické subjekty:

FZU TUL IPP UPOL HiLASE CHV IT JČU MUNI

Komerční subjekty:

HVM BaL LET CZUB CARDAM SIGMA VS

TUL IT IPP FZU BAL HVM LET HiLASE CARDAM JČU SIGMA MUNI UPOL VS CZUB CHV

Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i. je moderní vědeckovýzkumnou institucí s několika pracovišti po celé České republice. Hlavní náplní činnosti ústavu je mezioborový základní výzkum v těchto oblastech: dynamika tekutin, termodynamika, dynamika mechanických systémů, mechanika tuhých a poddajných těles, interakce tekutin a tuhých těles, aerodynamika životního prostředí, biomechanika, mechatronika, elektrofyzika, elektrické stroje, pohony a elektronika a diagnostika materiálů.

Ústav termomechaniky aktivně spolupracuje s českými i zahraničními výzkumnými a vzdělávacími institucemi v technických a přírodovědných oborech. Nezanedbatelnou část svého úsilí věnuje výzkumné spolupráci nejen s velkými průmyslovými podniky, ale i malými případně středně velkými technologicky orientovanými firmami.